Zvieratá, ktoré by nemali byť domáce

#
 
Je dôležité vedieť, že nie všetky zvieratá sa môžu považovať za domáce zvieratá. Počas odchytu a prepravy týchto zvierat zomrie viac ako 90% z nich
Andrej Jakubík | 26. mája 2019 o 21:30
Zvieratá, ktoré by nemali byť domáce

Človek odjakživa v sebe objavuje lásku k prírode a všetkému živému okolo seba. Zvieratá ho odjakživa priťahovali. Človek ich skúmal, sledoval, učil sa od nich a nakoniec ich domestikoval a v poslednej dobe dokonca človek nemá problém preniesť zviera tisícky kilometrov ďaleko od jeho domova a dať mu šancu vytlačiť pôvodnú faunu.

Možno aj toto je dôvod hlbokej túžby, ktorú majú ľudia ku psom a mačkám. Existuje však stále rastúci trend smerujúci ľudí k nákupu, alebo inému osvojeniu druhov zvierat, ktoré sa dajú považovať za exotické, invazívne, či dokonca nebezpečné pre svoje okolie.

Je dôležité vedieť, že nie všetky zvieratá sa môžu považovať za domáce zvieratá. Naším cieľom je vysvetliť vám, prečo by niektoré zvieratá mali byť ponechané prírode, a v žiadnom prípade by sme ich nemali brať ako domácich miláčikov.

Obsah článku:

1. Dohoda CITES

2. Divoké zvieratá ako domáce zvieratá

3. Exoty, ktoré by nemali byť chované ako domáce zvieratá

4. Nebezpečné zvieratá ako domáci miláčik

Dohoda CITES

Nelegálne obchodovanie so živými bytosťami medzi krajinami je obrovským problémom, ktorý je potrebné riešiť. Toto obchodovanie spočíva v odchyte zvierat a rastlín z ich prirodzeného prostredia s cieľom získať na ich následnom predaji zisk. Takéto extrakcie zo životného prostredia spôsobujú vážnu nerovnováhu v celom ekosystéme a na hospodárstve danej krajiny ( často sa jedná o rozvojové krajiny). Nielenže ide o etický problém, pretože zviera je nezákonne zbavené vlastnej slobody, ale toto konanie môže priniesť vážne následky pre celú krajinu.

V šesťdesiatych rokoch sa na boj proti obchodovaniu s týmito zvieratami a rastlinami zrodila dohoda CITES (Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín). Táto dohoda podpísaná niekoľkými vládami má za cieľ chrániť všetky ohrozené alebo zraniteľné druhy pred nezákonným obchodovaním. CITES dnes obsahuje približne 5 800 druhov zvierat a 30 000 druhov rastlín.

Divoké zvieratá ako domáce zvieratá

Divoké zvieratá, aj keď dajme tomu pochádzajú z vašej krajiny, by sa nemali nikdy držať ako domáce zvieratá. V skutočnosti je totiž často nezákonné držať voľne žijúce zvieratá ako domáce zvieratá. Tieto divoké stvorenia nie sú domestikované a snaha o ich domestikáciu je často krát nemožná. Domestikácia druhu totiž trvá stáročia a nie je to proces, ktorý sa dá dosiahnuť počas života jedného jedinca. Ak by sme sa aj napriek tomu rozhodli ísť proti etológii druhu a zviera nútene domestikovať, mohlo by to viesť k narušeniu ich správneho vývoja, čo by mohlo byť veľmi nebezpečné pre človeka aj zviera. Nikdy nezabudnite, že nákupom voľne žijúcich zvierat podporujete pytliactvo a zbavujete voľne žijúce zvieratá ich slobody.

Tu sú niektoré príklady druhov, ktoré by nemali byť chované ako domáce zvieratá. Aj napriek tomu ich nájdeme v mnohých domácnostiach.

• Španielska korytnačka (Mauremys leprosa ).

tento krásny plaz pochádza z riek na Pyrenejskom polostrove. Španielska korytnačka je v súčasnosti v ohrození v dôsledku šírenia inváznych druhov korytnačiek v jej prirodzenom prostredí a aj jej nezákonným odchytom. Jedným z najväčších problémov je, že sú tieto plazy v zajatí často vystavované doslova týraniu. Nedostávajú požadovanú stravu a prostredie terária nie je pre tento druh vhodné. Kvôli týmto dvom hlavným príčinám tieto korytnačky bežne pociťujú problémy s rastom, ktoré zasahujú ich pancier, kosti a oči. Mnoho chovateľov si však zlé podmienky a chabú stravu nepripúšťa ako problém a práve na tento prístup korytnačky hynú bolestivou smrťou často po rokoch trápenia v nevhodnom prostredí.

• Jašterica druhu Lacerta lepida: Tento plaz, ktorý tiež žije v Španielsku, nielen trpí nelegálnym vlastníctvom v zajatí, ale aj ničením svojho pôvodného biotopu. Tieto zvieratá boli prenasledované na základe mnohých falošných mýtov, ktoré tvrdili, že lovia králiky a vtáky, čo samozrejme nikdy nebola pravda. Táto jašterica sa nikdy bez ujmy nedokáže prispôsobiť životu v zajatí. Je to preto, že prirodzene obýva veľké územia, a preto ich chov v uzavretých teráriách, je proti ich prirodzenej povahe. Rovnako ako predchádzajúci druh, po rokoch trápenia predčasne uhynú.

• Európsky ježko, teda Erinaceus europaeus je zviera, ktoré je chránené. Držanie týchto zvierat v zajatí je nezákonné a môže mať za následok pokutu. Okrem toho si musíme uvedomiť, že ich držba v zajatí bude mať často za následok smrť zvieraťa, pretože jež často nevie, ako piť z napájačky a čo sa týka jedla, ktoré mu človek podáva, to tiež nie je žiadna sláva. Navyše si treba uvedomiť, že jež je nočný živočích, ktorý nie je vhodný ako domáce zviera, pretože v čase jeho aktivity človek spí. Ak nájdete zraneného divoko žijúceho ježka, odporúčame na neho upozorniť miestnych ochrancov životného prostredia, alebo veterinára. A pamätajte si, že ježkovi vždy poskytujeme iba dočasnú opateru a nie trvalý pobyt.

Exoty, ktoré by nemali byť chované ako domáce zvieratá

Ilegálny obchod a držba exotických zvierat môže okrem iného spôsobiť nenapraviteľné škody ako na zvieratách, tak aj na ľuďoch, ktorí sa rozhodnú ich chovať. Je to preto, že tieto zvieratá sú často nositeľmi chorôb. Preto ich presunutím z jedného miesta na druhé veľmi riskujeme prenos ochorenia na iné zvieratá, či ľudí. Podobné ochorenia sa tak dostávajú do nového prostredia, ktoré je niekedy vzdialené aj tisícky kilometrov, ale na ich smrtiacom efekte sa nezmenilo nič.

Mnoho exotických zvierat, ktoré sú dajú zakúpiť, pochádza z nezákonného obchodovania, pretože mnohé druhy sa nedokážu v zajatí rozmnožovať.

Chcete počuť smutnú štatistiku? Počas odchytu a prepravy týchto zvierat zomrie viac ako 90% z nich. Keď sú odchytené mláďatá, ich rodičia sú zabití, pretože bránia svoje potomstvo. Okrem toho sú smrtiace aj prepravné podmienky, ktoré sa nedajú nazvať inak ako nehumánne. A to až do takej miery, že niektoré zvieratá sú napchaté do plastových fliaš, ukryté a znehybnené v batožine alebo sú dokonca zašité priamo do oblečenia.

• Korytnačka písmenková (Trachemys scripta elegans). Opäť tu máme korytnačku, ktorú však na Slovensku pozná každý. Za minulého režimu sa jednalo o veľmi bežné domáce zviera. Ako u nás, tak aj inde vo svete sa však prišlo na jednu veľmi nepríjemnú vlastnosť, ktorú táto korytnačka v sebe nosí. Dokáže totiž prežiť krutú európsku zimu a dokážu konkurovať iným, často krát pôvodným druhom živočíchov. Tento druh korytnačky spôsobuje jeden z najväčších problémov, pokiaľ ide o faunu na Pyrenejskom polostrova. Jeho popularita ako domáceho maznáčika rástla v celej Európe už roky, avšak toto zviera sa dokáže dožiť desiatky rokov a rásť do veľkosti, kedy sa stávajú príťažou a ich nezodpovední majitelia ich púšťajú do voľnej prírody. Táto korytnačka je považovaná za jedného z najsilnejších invazívnych druhov zvierat. Vo voľnej prírode sa desiatky rokov vyskytuje aj na Slovensku

• Jež bielobruchý (Atelerix albiventris): s biologickými potrebami tohto zvieraťa je to veľmi ťažké. Jedná sa o nočného tvora, ktorý počas noci „nabehá“ kilometre a nikdy si nezvykne na uzavretý priestor klietky, či akvária. Potrebuje pohyb a potrebuje putovať, inak má problémy s nadváhou a trpí na ochorenia, ktoré sa divoko žijúcim ježom vyhýbajú. Ak chcete chovať ježa, tak si pripravte záhradu o rozlohe 20 až 30 árov, kde sa bude jež cítiť ako doma. To, že ježko vyzerá spokojne a roztomilo na You tube videách, ktoré bavia celý svet, ešte neznamená, že sa jež cíti v zajatí dobre a že mu tento život vo väzení vyhovuje.

• Papagáje? Poviete si, že papagáje sú neškodné? Nie je to tak celkom pravda, pretože druhy ako Psittacula krameri a Myiopsitta monachus sa považujú za invazívne druhy papagájov, ktoré obsadzujú nové územia na úkor pôvodných druhov. Samozrejme im k tomu pomáha človek, ktorý ich nezodpovedne vypúšťa do voľnej prírody. Oba tieto druhy negatívne ovplyvňujú pôvodné druhy fauny a podpisujú sa pod vysídlenie týchto druhov mimo ich prirodzené prostredie. Ako to robia? Možno o tom neviete, ale papagáje dokážu byť pri obrane svojho územia dosť agresívne a rázne. A vďaka tejto svojej agresivite a rýchlemu rozmnožovaniu, sa postupne stávajú hrozbou, ktorá vytláča všetko pôvodné.

Nebezpečné zvieratá ako domáci miláčik?

Okrem toho, že sú tu zvieratá, ktoré by sme nemali vlastniť z etických dôvodov, tak je tu skupina nebezpečných druhov zvierat, ktoré by sme nemali vlastniť vôbec. Ľudia si často ich agresívny potenciál neuvedomujú a majú dojem, že im nemôžu ublížiť. Pre tých, ktorí si myslia, že tu spomenieme hlavne hadov, spomenieme, že chovať prudko jedovaté druhy hadov nie je iba hazard s vlastným životom, ale aj so zdravím vojho okolia. Ako dokáže jedna kobra na úteku obrátiť na hlavu tak veľké územie, že by sa za to nemusel hanbiť ani tiger, sme sa mali možnosť presvedčiť iba nedávno.

• Juhoamerickí nosálovia (Nasua nasua). Juhoamerický nosál je exotický druh zvieraťa z Južnej Ameriky. Ak sú držané v zajatí v byte, alebo dome, nemôžu byť nikdy ponechané bez dozoru kvôli ich deštruktívnemu a agresívnemu charakteru. Ich domestikácia je často nemožná, čo si mnoho ľudí neuvedomuje až do okamihu, kedy mu tento inak zaujímavý tvor obráti dom hore nohami. Kvôli zvýšenému dopytu ľudí po tomto zvierati, je nosáľ vo svojom prirodzenom prostredí ohrozený, čo má mimoriadne negatívne účinky na ekosystém.

• Zelený leguán (Iguana iguana). Toto zviera je tým najlepším príkladom zlého rozhodnutia, ktoré robíme v čase, keď je leguán starý iba niekoľko týždňov. Tieto zvieratá si ľudia často kúpia v čase, keď sú malé, ale iba málokto si uvedomuje, že leguán má potenciál na to, aby dosiahol veľkosť väčšiu ako 1,8 metra na dĺžku. Majú agresívny a útočný charakter v prípade, že sa cítia ohrození alebo tak jednoducho dajú najavo, že nechcú byť obťažovaní. Ľudia, ktorí sa rozhodli ich chovať v domácnostiach to po čase často vzdajú a leguán je poslaný do zoo, botanickej záhrady, či dokonca do cirkusu. Zdá sa vám to zo strany človeka správne? Zbaviť sa niečoho, čo ste si zadovážili a nakoniec ste sa rozhodli, že to už nechcete. To je realita, ktorá postihuje tisícky leguánov ročne a v USA dokonca vznikajú špecializované centrá, ktoré sa zameriavajú na to, že leguán v tomto centre môže pokojne a dôstojne dožiť.

Ak plánujete si domov zadovážiť leguána zeleného, tak dajte prednosť iného živočíchovi. Leguán dá taktiež prednosť pralesu, alebo pláži v Karibiku pred vašom obývačkou.

Komentáre k článkuPridaj komentár: