Príznaky ochorení u králika

#Hlodavce
 
Neprehliadajte ich!
Andrej Jakubík | 22. júla 2016 o 16:00
Príznaky ochorení u králika

Králik je tvor veľmi odolný, ale aj napriek tomu sa často objavia ochorenia a príznaky toho, že niečo nie je v poriadku. Vedieť správne odhadnúť príchod choroby, je správny krok k tomu, aby sme jej dokázali čeliť. Čím skôr identifikujeme chorobu, tým ľahší je boj s ňou.

Každej chorobe predchádzajú varovné signály, ktoré by pozornému oku chovateľa nemali unikať. Zamerajte sa predovšetkým na správanie, ktoré prezradí napríklad aj bolesť, ktorú dokáže zajac veľmi dlho skrývať. Tu je niekoľko základných príznakov toho, že niečo nie je v poriadku a mali by sme konať.

- Nezáujem o vodu, či o potravu, je klasický príznak nastupujúcej choroby. Toto nezvyklé správanie by sme si mali všímať hlavne v čase kŕmenia, kedy inak hladný zajac nejaví o potravu žiadny záujem. A aj keď prijíma potravu, tak ju konzumuje pomaly a napríklad sa môže stať, že mu potrava dokonca vypadáva z úst.

- Vŕzganie zubov je napríklad klasický príklad bolesti, ktorú králik pociťuje, ale skrýva ju. Skrývaná bolesť sa okrem iného môže prejavovať aj na zvýšenej agresivite inak pokojného zajaca.

- Stabilná telesná hmotnosť je veľmi dobrý ukazovateľ zdravia, preto si všímajte jej náhle zmeny v oboch smeroch. Takže aj rýchle chudnutie, či priberanie na váhe môžu byť známkou ochorenia.

- Náhle zmeny správania by sme rovnako nemali prehliadať. Letargia, apatia, či dokonca stavy úplnej nehybnosti, bývajú predzvesťou veľmi závažných chorôb. Rovnako tak aj pomalé behanie, či dokonca straty rovnováhy pri pohybe.

- A nakoniec by sme nemali zabúdať ani na kontrolu trusu. Ten by nemá byť hnačkovitý, či inak neforemný a samozrejme zbystrime pozornosť ak trus úplne chýba. Tieto problémy sú však často spojené práve s prijímaním potravy a vody, ktoré sme spomenuli ako prvé.

Sledujte svojho králika a venujte čas každej zmene jeho správania, pretože mnoho chorôb je bez problémov liečiteľných v začiatkoch, ale v pokročilom štádiu už nemusia byť šance vysoké.

Komentáre k článkuPridaj komentár: