Patologické hromadenie zvierat. Trauma, stres a utrpenie

#Vtáky
 
Tie najhoršie prípady týrania zvierat sa odohrávajú práve v podobnom prostredí, kde si ich majitelia často neuvedomujú dôsledky svojho konania
Andrej Jakubík | 25. augusta 2018 o 18:53
Patologické hromadenie zvierat. Trauma, stres a utrpenie

O Noemovom syndróme, ktorý u niektorých ľudí zapríčiňuje nikdy nekončiacu túžbu po hromadení vecí a to predovšetkým zvierat, sme si už niečo povedali. Teraz sa však zameriame na druhú stránku veci a síce na zvieratá samotné. Položte si otázku, ako sa v podobnom prostredí cíti zviera? Nie je to nič príjemné a tie najhoršie prípady týrania zvierat sa odohrávajú práve v podobnom prostredí, kde si ich majitelia často neuvedomujú dôsledky svojho konania.

Podvyživené zvieratá sú bohužiaľ častým problémom. Duševný stav ch majiteľa často spôsobuje, že nie je schopný triezvo uvažovať a poskytnúť zvieratám, ktoré zhromažďuje dostatočnú výživu. Dokonca si niekedy ani neuvedomuje, že zvieratá jedlo a vodu potrebujú. V očiach človeka trpiaceho syndrómom hromadenia, sú aj zvieratá iba veci bez duše.

Zvieratá, a to predovšetkým psy, mačky a papagáje trpia traumou. Aj krátkodobejší pobyt v prostredí, kde nie je potrava, dostatočný výbeh, slabá hygiena a neustále nebezpečenstvo od dominantných jedincov, je pre mnohé z nich traumou na celý život. Často sú potom nespoločenskí, neustále vystrašení a majú strach dať niekomu svoju dôveru. Ak sú z podobných podmienok včas zachránení, tak je tu nádej, že sa po čase dostanú do „normálu“, ale nikdy nezabudnú.

V podobných podmienkach nie je žiadnou výnimkou ochorenie. Ak sa jedná o nákazlivé ochorenie, tak je riziko prenosu na ostatné zvieratá vysoké. Predovšetkým parazitné a kožné ochorenia sa v tomto prostredí šíria rýchlosťou blesku a nevhodné podmienky a nulová veterinárna starostlivosť iba prikladajú do ohniska nákazy. Ľudia trpiaci Noemovým syndrómom často tieto problémy nevidia a nepociťujú preto potrebu návštevy veterinára.

Predovšetkým u zmieňovaných psov, mačkách a papagájoch sa dostavuje už po krátkom pobyte v podobnom prostredí zvýšená agresivita. Zvieratá stratia zábrany. Budú bojovať o priestor, jedlo a dominantné postavenie v skupine. Submisívne jedince preto v takomto prostredí trpia najviac.

Toto sú štyri hlavné problémy, s ktorými sa denne pasujú stovky tisíc a možno aj viac zvierat na celej planéte. Nebuďte ľahostajní k svojmu okoliu a ak máte pocit, že je zvieraťu ubližované, prípadne že trpí a je zneužívané, tak zakročte! Použite všetky zákonné prostriedky a bojujte za ich práva, pretože aj toto je obraz spoločnosti v ktorej všetci žijeme. A nikto normálny nechce žiť v spoločnosti, kde sa zneužíva, týra a ubližuje.

Komentáre k článkuPridaj komentár: