Ohrozené živočíchy

#Iné zvieratá
 
Keď pred šesťdesiatpäť miliónmi rokov spadol do Mexického zálivu meteorit, nezanechal po sebe iba dvestokilometrový kráter, ale aj otrasenú Zem. S dinosaurmi vyhynula polovica všetkých žijúcich živočíchov.
Vieringová Kerstin, Knauer Roland | 18. marca 2014 o 16:54
Ohrozené živočíchy

Za posledné stovky miliónov rokov dejín Zeme sa takéto masové vymieranie druhov zopakovalo najmenej päťkrát. Hoci príčiny týchto hlbokých zásahov do vývoja druhov nie sú úplne objasnené, hlavnú úlohu vždy zohrali vzrušujúce udalosti. Či to bol dôsledok dopadu obrovského meteoritu, výbuchu gigantickej sopky alebo začatia ničivej ľadovej doby, zakaždým sa radikálne zdecimoval život na Zemi.

Omnoho menej vzrušujúco ako v prípade “prvej päťky” sa začalo šieste masové vymieranie. Tentoraz ho zapríčinil nový dur, ktorý sa vyvinul z afrických ľudoopov a v priebehu posledných niekoľko desť tisíc rokov zaplavil celú zemeguľu a zanechal na nej výrazné stopy. Kdekoľvek sa objaví tento mladý druh, ktorý si hovorí Homo sapiens, alebo “človek”, obracia všetko hore nohami. Neraz netrvá dlho a vyhynú mnohé živočíšne druhy, hoci predtým milióny rokov poľahky odolávali nástrahám svojho prostredia. V Európe po príchode moderného človeka vyhynuli predovšetkým veľké živočíšne druhy, ako medveď jaskynný a tur divý, slon lesný a nosorožec lesný.

Ostatné sa vyskytovali zriedkavo alebo prežili len v odľahlých oblastiach, ako napríklad medveď hnedý alebo bradáň žltohlavý. V Amerike zanikli mastodonty, obrovské leňochy, ťavy a gigantické pásavce, v severnej Ázii okrem iného srstnatý mamut. Pravdepodobne najvýraznejšie sa príchod človeka prejavil v Austrálii, kde sa dotkol všetkých druhov cicavcov, vtákov a plazov s hmotnosťou vyše sto kilogramov. Medzi nimi boli vačkovce veľkosti dnešných nosorožcov, vážiace tri tony. Na odľahlých ostrovoch ako Nový Zéland a Madagaskar sa prihodilo to isté.

Červené zoznamy

Kedy druh považujeme za ohrozený? Na túto otázku zdanlivo ľahkú neexistuje jednoduchá odpoveď. Samozrejme, rozhodujúci je počet jedincov druhu. Ešte dôležitejší však je vývoj druhu. Ochrancovia prírody sa teda menej obávajú o druhy, z ktorých žije už len niekoľko jedincov, ale ich počet je podesaťročia stabilný alebo sa dokonca mierne zvyšuje, ako o početný druh, z ktorého každoročne veľké percento ubudne. Odkedy Svetová únia ochrany prírody IUCN v roku 1963 po prvý raz vydala zoznam ohrozených živočíšnych a rastlinných druhov, patrí ku kritériám, podľa ktorých sa druhy zaraďujú do “Červeného zoznamu”, viacero ďalších faktorov, ako napríklad veľmi malá oblasť rozšírenia druhu. Ďalšie Červené zoznamy vydávajú jednotlivé štáty, spolkové republiky a j mimovládne organizácie. Orfanizácia BirdLife International má na starosti Červený zoznam ohrozených druhov vtákov.

IUCN rorzoznáva nasledujúce stupne ohrozenia v anglickom jazyku, za nimi sú hrubo vytlačené slovenské názvy. Oficiálne symboly alebo skratky sa nachádzajú v zátvorkách:

Extinct in the World [EX] - vyhynutý

Extinct in the Wild [EW] - vyhynutý v prírodnom prostredí

Regionally Extinct [RE] - vyhynutý v regióne

Critically Endangered [CR] - kriticky ohrozený

Endangered [EN] - ohrozený

Vulnerable [VU] - zraniteľný

Lower Risk/convservation dependent [LR/cd] - menej ohrozený/závislý od ochrany

Near Threatened [NT] - takmer ohrozený

Data Deficient [NT] - nedostatočne známy

Least Concern [LC] - menej dotknutý

Not Evaluated [NE] - nehodnotený

Ohrozené živočíchy - Obrazový atlas Tento článok je prevzatý z knihy Ohrozené živočíchy - Obrazový atlas s láskavým povolením vydavateľstva IKAR. Kúpiť knihu

Komentáre k článkuPridaj komentár: