Je správne trestať koňa?

#
 
Na túto dilemu existuje množstvo pohľadov. Je trest účinný? A dokáže mu kôň vôbec porozumieť?
Andrej Jakubík | 24. novembra 2015 o 23:07
Je správne trestať koňa?

Trestanie koňa, ktorý je tak nútený vykonávať úkony na základe povelov je jedna z najstarších foriem výchovy. Najbežnejším dôvodom trestania koníka je to, že zviera urobilo niečo zlé. Zamyslite sa však. Čo ak to, čo považuje človek za zlé, považuje kôň naopak za úplne normálne?

Inštinktom nerozkážeš

Uvedomme si, že každý živý tvor na planéte je podvedome riadený inštinktom sebazáchovy, ktorý mu radí, čo má robiť. Kôň sa dokáže splašiť alebo odmietnuť vykonať povel. Je to úplne normálne a čo je najhoršie, tak kôň si nedokáže svoje chovanie spojiť s trestom a tým pádom je trestanie neúčinné. Napríklad je dlhodobo známe, že kôň reaguje útekom na mnoho situácií, ktoré jeho hlava vyhodnotí ako nebezpečné. Samozrejme nemusia byť zákonite nebezpečné, ale môžu to byť napríklad situácie s ktorými sa kôň ešte nestretol.

Ak koňa potrestáme za vec, ktorej nechápe, tak to môže vyvolať ďalšiu obrannú reakciu a samozrejme zbytočnú traumu.

Kedy nemôžeme koňa trestať?

Samozrejme je dúfam každému jasné, že surové a bezhlavé trestanie je neúčinné a robí mnoho škody na charaktere koňa. Zviera nikdy netrestáme v situáciách, kedy sa chová prirodzene a koná na základe strachu. Je to inštinktívne chovanie, ktoré si zviera nespojí s trestom, ale vyústi to do ďalšieho strachu. Rovnako tak ho nesmieme trestať v prípade, že zle vykoná určitý povel, pretože to nie je jeho vina, ale vina jazdca. Kôň je totiž od prírody plaché zviera, ktoré si svoju dôveru voči človeku buduje veľmi pomaly.

Kedy je trestanie oprávnené?

Prípady, kedy je potrebné koňa potrestať samozrejme rovnako existujú, ale nie je ich našťastie tak mnoho. Sú to prípady, kedy kôň vedome ohrozuje sám seba, druhého koňa alebo samotného jazdca. Trestanie je oprávnené aj v prípade, že kôň nás ignoruje a odmieta sa podriadiť našej autorite.

Ako trestáme?

Toto je tá najdôležitejšia časť. Trestanie by nemalo byť pre koňa bolestivé, takže zabudnite na všetky úkony, ktoré spôsobujú zvieraťu bolesť a utrpenie. Toto rozhodne nie je správna cesta k úspechu. Koňovi často postačuje ak cíti z Vašej strany autoritu, ktorú dosiahneme napríklad zvýšením hlasu a ráznejším tónom.

Vždy si však pamätajte, že časté opakovanie trestu má za následok jeho neúčinnosť. A rovnako dopadnete aj v prípade, že trest príde príliš neskoro po čine.

Komentáre k článkuPridaj komentár: