Anomálie akváriových rýb

#Ryby
 
Andrej Jakubík | 24. apríla 2019 o 15:16
Anomálie akváriových rýb

Hračka prírody. Tak by sa dal nazvať prípad, kedy v sebe príroda objaví kreatívneho ducha a vytvorí podobný klenot. Vplyvom šľachtenia nových tvarových a farebných variácií sa čoraz častejšie stáva, že ryba už nemá skoro nič spoločné so svojím najstarším predkom. V prípade ryby na obrázku (Chromobotia macracanthus) sa jedná o náhodnú anomáliu, ktorá dokázala vyrásť do väčších rozmerov (približne 6 cm v čase fotenia). Okrem zaujímavej chvostovej plutvy však nenájdeme žiadne ďalšie rozdiely oproti bežnému jedincovi. Horšie je to s vnútornými deformáciami, ktoré sa obvykle prejavia až v neskoršom veku a majú často letálne následky.

Tento jedinec je mimoriadne priebojný a jeho zvláštne tvarovaná chvostová plutva mu neprekáža v pohybe. Dá sa hovoriť o tom, že vedie normálny život. Dokonca sa jedná o veľmi rýchlo rastúceho jedinca, pretože dosahuje dvoj násobne rýchlejší rast oproti svojím súrodencom.

Ak sa pozriete na jeho chvostovú plutvu, tak je jasné, že sa v zárodku jednalo o bežne tvarovanú časť tela, pretože počet lúčov od spodného okraja po stredný výbežok sa približne rovná počtu lúčov normálneho jedinca. Avšak od stredu po horný okraj je počet lúčov menší a nepravidelný, čo naznačuje, že táto anomália je zrejme génová porucha a nejedná sa o defekt z dôvodu zlej kvality vody, alebo šoku počas inkubácie ikry. Z toho, že sa jedná o Chromobotiu, sa dá vytušiť, že deformácia je zrejme výsledok príbuzenského kríženia, ktorému sú tieto ryby v niektorých prípadoch vystavené, pretože je tu často nedostatok dospelých chovných jedincov. Chovatelia na celom svete musia bojovať predovšetkým so sterilitou, ktorou trpia samce tohto druhu. Aplikácia hormónov je pri umelom množení nevyhnutná. Ryba pochádza z umelého chovu a nie z divokej prírody. Ak sa pravidelne neobnovuje chovná skupina o nové jedince, tak môže dochádzať k podobným javom.

Pekne tvarovaná plutva je síce krásna, ale nie je celistvá. Pri koncoch je často poškodená a strapatá. Chromobotia totiž nezmenila svoje správanie a správa sa ako bežný jedinec svojho druhu. Deformácia na chvostovej plutve však nie je vhodná pre rybu ako je Chromobotia, ktorá sa správa v mladom veku mimoriadne aktívne. Poškodené konce sú teda následkom oderu o predmety v akváriu, prípadne je to pamiatka na útok od ostatných rýb.

Možno sme svedkami zrodu novej tvarovej variety tohto druhu, ktorá nás bude tešiť svojou krásou. V poslednej dobe sa vyskytlo viacero prípadov dlhoplutvej formy, ktorej chov je zatiaľ nemožný pre nedostatok dospelých rýb. Ale možno je iba otázkou času, kedy sa príde na ten správny postup.

Komentáre k článkuPridaj komentár: